در فرآیند آموزش زبان انگلیسی نقش حفظ لغات و بکار گیری آنها امری مهم به حساب می آید. یادگیری لغات در هر زبانی مخصوصا در زبان انگلیسی خیلی مهم است چون که هرچه دایره لغات ما (یعنی لغاتی که در ذهن داریم) درباره آن زبان بیشتر باشد بهتر و راحتتر می توانیم جمله سازی کنیم و از معادلهای ساده تر یک لغت برای بیان منظور خود استفاده کنیم .

در این بخش روشهای ساده ای برای یادگیری لغات زبان انگلیسی به شما آموزش داده می شود. این روشها خیلی عملی و ساده می باشند و با روشهای دیگر کمی متفاوت است.

 

روش اول : با ثبت لغات در یک دفترچه کوچک که بتوانید آنرا همیشه و همه جا با خود حمل کنید ِ می توانید لغات زیادی را در دفعات متعدد بازدید کرده و از یادگیری و حفظ آنها آگاه شود. دفترچه های کوچکی به همین منظور در در بازار وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید. این دفترچه ها به این صورت می باشند که به سه ستون به نامهای لغت فارسی  ِ تلفظ   ِ لغت انگلیسی

تقسیم بندی شده است . نمونه ای از این نوع دفترچه ها و نحوه استفاده از آنها در پایین مطلب قابل مشاهده است .

 

          انگلیسی

               تلفظ

            فارسی

             Book

              /bUk/

             کتاب

 

 

نکته مهم در استفاده از این روش این است که شما باید لغات نوشته شده در این دفترچه ها را طبقه بندی کنید به طور مثال چند صفحه را به اسم وانواع میوه ها یا اسم غذاها و یا اقسام کلمه مثل اسم و یا فعل اختصاص بدهید. با استفاده از این روش هر روز شما شاهد افزایش دایره لغات خود در زبان انگلیسی هستید. 

روشهای دیگری برای حفظ لغات وجود دارد . که در مطالب بعد ذکر می شوند.