فهرست انتشارات و مراکز پخش کتابهای زبان انگلیسی

 

 

انتشارات سپاهان : تهران خیابان انقلاب – ابتدای خیابان اردیبهشت – پلاک 204

                        تلفن : 66970883 – 66484499 – 66950154

 

انتشارات جنگل : تهران میدان انقلاب – ابتدای کارگر جنوبی – تقاطع لبافی نژاد – پلاک 97

                      تلفن :66921166 – 66924542 – 66911504 

انتشارات رهنما : مقابل دانشگاه تهران – خیابان فروردین – نبش شهدای ژاندارمری پلاک220

                     تلفن : 66400927 – 66416604 

 

انتشارات پیک زبان : تهران میدان انقلاب – خیابان اردیبهشت نرسیده به شهدای ژاندارمری

                    تلفن : 66414907 - 66953155